Calmat® vs. magnetyczne systemy (magnetyzery)

Calmat® vs. magnetyczne systemy (magnetyzery)

Calmat® vs. magnetyczne systemy (magnetyzery)

 
Calmat nie jest systemem magnetycznym. Działa wyłącznie na zasadzie impulsów. Jest zasilamny energią elektryczną. Należy wyraźnie oddzielić Calmat od urządzeń, które używają magnetyzmu do uzdatniania wody. 
 

RÓŻNICE

 
  

Na pierwszy rzut oka oba urządzenie mogą działać podobnie.

Jednakże Calmat działa inaczej : współpracuje z elektronicznym modułem sterowania, który wytwarza sygnały impulsowe różnej częstotliwości. Te sygnały są przekazywane do taśm impulsowych, które podłączone są do akrylowego urządzenia sterującego. Taśmy nawinięte są w układzie otwartym (inaczej niż w cewce) 

   
  Magnetyzer by mógł skutecznie działać musi spełnić następujące warunki
1. linie sił pola magnetycznego w obszarze przepływu wody powinny zamykać się prostopadle do jego osiowego kierunku
2. natężenie lini sił pola magnetycznego powinno być wyższe niż 6 tyś. Gaussów
3. materiał z którego wykonany jest stos magnetyczny powinien być odporny na proces starzenia i na działanie wysokich temperatur
4. liniowa prędkość przepływu wody przez magnetyzer powinna wynosić 1,5 - 4 m/s by działał musi być zamontowany w układzie instalacji (koszt montażu). Są również magnetyzery w postaci plasikowego pudełka z wychodzącymi przewodami, które nawija się na instalację w zwojnicę (tak jak cewka). Płynący w pętli prąd wytwarza pole magnetyczne o stałym natężęniu. 
   
  Urządzenia te różnią się zatem zarówno sposobem działania jaki i montażu.

Skuteczność

     
 

Za skuteczne fizyczne zmiękczanie wody można uznać tylko wtedy gdy nastąpi całkowita zamiana kryształów wapnia do struktury bezpostaciowej - niezależnnie od prędkości wody, temperatury wody, rodzaju instalcji, bez utraty ciśniania w instalcji.

   100% zamiana struktury jest tylko możliwa przy zróżnicowanej częstotliwiści impulsów. 
Calmat - OK   Magnetyzer - 0
   
  Wpływ prędkości wody na skuteczne działanie
Calmat - OK   Magnetyzer - 0
   
  Wpław temperatury na skuteczne działanie. 
Calmat - OK   Magnetyzer - OK
   
  Rodzaj instalcji. 
Calmat - OK   Magnetyzer - 0 
   
  Utrata ćiśnienia. 
Calmat - OK   Magnetyzer - 0 (montowane w układ)
   
  Konieczność stosowania filtrów po uzrządzeniu. 
Calmat - OK   Magnetyzer - 0 (możliwość zatkania instalcji
     

To zaledwie kilka podstawowych różnic:

Ad. Prędkość wody - Problem z Magnetyzerami
     Z badań wynika, że generowane pole magnetyczne jest najskuteczniejszy przy przepływie wody równej 3,3m/s. Wszystkie odchylenia od tej prędkości powodują dużo mniejszą skuteczność tego pola 
kalk_scale_arrow_grey  Calmat jest skuteczny przy każdej prędokści przepływu.
 
 Ad. Rodzaje rur - Problem z Magnetyzerami
  Magnes nie przenika (typ z cewką) przez metal, dlatego ten typ magnetyzera można stosować na tylko rurach z tworzyw sztucznych. W przypadku magnetyzera przepływowego montowanego w układ instalcji - obawa spadku ciśnienia. 
kalk_scale_arrow_grey Magnetyzm ma swoje ograniczenia - Calmat ich nie ma.
 
Ad. Magnetyzm - Problem z Magnetyzerem
  Magnetyzm jest w przyrodzie potężną siłą, pozytywnie oddziałującą na organizmy żywe. W instalacjach wodnych już jego wpływ jest dyskusyjny. Dlaczego producenci megnetyzerów zalecają co jakiś czas płukać instalcję, dlaczego zalecają stosowanie filtrów zaraz po urządzeniu. Niewykonanie zaleceń grozi zatkaniem się instalacji, nagromadzaniu się bakterii, narastaniu biofilmu w nieczyszczonej instalacji.  W 21 wieku nie są to najinteligientniejsze rozwiązania i sposoby walki z kamieniem. Można inaczej. 
    
    kalk_scale_arrow_grey Calmat oferuje niezawodne, skuteczne, ekologiczne usuwanie kamienia i rdzy, bez wad jakie posiada system magnetyczny
    
  Jeśli mieszkasz na obszarze gdzie woda może stanowić problem musisz znaleźć rozwiązanie, które ochroni Twój dom.
       
Tematy
Brak tematów
Tagi
Brak tagów